Tarife energie electrica

Optează pentru tariful care ţi se potriveşte dintre toate cele 7 variante, ţinând seama de consumul obişnuit într-o lună de zile sau de consumul pe care îl ai în vedere pentru perioada următoare.

Tarifele nu cuprind accizele şi taxa pe valoare adăugata. Preţurile şi tarifele aplicate consumatorilor captivi de energie electrică sunt stabilite de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

Tariful CR de tip monom cu rezervare

Este unul dintre cele mai utilizate tipuri de tarife şi presupune facturarea la un preţ unic a întregii cantităţi de energie electrică consumate în perioada de facturare, cât şi a rezervării aferente perioadei de facturare.

Tariful are două componente: Preţul energiei consumate în perioada de facturare (lei/kWh) şi pretul pentru rezervare (lei/zi)

Preţuri pe componente ale tarifului
Nivel tensiune Preţ rezervare (lei/zi) Preţ energie (lei/kWh)
Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv) 0.1562 0.3247
Medie tensiune (1-110 kV exclusiv) 0.1562 0.2525

Tariful CI de tip monom cu consum inclus

Are două componente: abonament şi preţul energiei electrice.

Abonamentul se calculează corespunzător numărului de zile din perioada de facturare. Cuprinde preţul rezervării şi o cantitate zilnică de energie de 1 kWh.Cantitatea de energie electrică cuprinsă în abonament şi neconsumată nu se reportează.

Preţuri pe componente ale tarifului
Nivel tensiune Abonament (lei/zi) Preţ energie (lei/kWh)
Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv) 0.4485 0.3247
Medie tensiune (1-110 kV exclusiv) 0.3836 0.2525

Tariful CS de tip social

Este o opţiune pentru consumatorii cu venituri reduse. Este avantajos pentru clienţtii care au un consum lunar de energie electrică redus, de pâna la 90 kWh/luna .

Se aplică numai consumatorilor care se încadrează în prevederile Ordinului ANRE nr. 38/2005 - venitul pe membru de familie este mai mic sau egal cu salariul minim pe economie .

Este format din trei tranşe de consum cu preţuri diferite:

 • Tranşa 1: consum între 0 – 2 kWh/zi
 • Tranşa 2: consum între 2 – 3 kWh/zi
 • Tranşa 3: consum peste 3 kWh/zi

Tranşele de consum pentru tariful de tip social sunt lunare şi nu se reportează.

Mai multe detalii privind tariful social.

Tariful CD de tip monom

Tariful CD de tip monom fără rezervare presupune facturarea la un preţ unic a întregii cantităţi de energie electrică consumate în perioada de facturare. Este destinat consumatorilor casnici care nu doresc aplicarea unui tarif cu rezervare pentru consumul propriu de energie electrică.

Este compus dintr-un preţ unic pentru energie electrică care include şi cheltuielile fixe indiferent de cantitatea de energie electrică consumată. Nu se percepe preţ de rezervare.

Preţuri pe componente ale tarifului
Nivel tensiune Preţ energie (lei/kWh)
Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv) 0.4330
Medie tensiune (1-110 kV exclusiv) 0.3368

Tariful CR2 de tip monom cu rezervare diferenţiat pe două zone orare

Este avantajos dacă ponderea consumului de energie electrică din orele de noapte şi week-end depăşeste 55% din consumul total înregistrat.

Este compus din:

 • preţ rezervare(lei/zi), care are rolul de a acoperi cheltuielile fixe;
 • preţ energie în zona de zi, care se aplică consumului efectuat în intervalul de luni pâna vineri între orele 7.00 –22.00;
 • preţ energie în zona de noapte, care se aplică consumului efectuat în orele din intervalul de luni pâna vineri între orele 22.00–7.00 precum şi la sfârşitul săptămânii în intervalul de vineri ora 22,00 până luni ora 7.00.
Preţuri pe componente ale tarifului
Nivel tensiune Preţ rezervare (lei/zi) Preţ energie in zona de zi (lei/kWh) Preţ energie în zona de noapte (lei/kWh)
Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv) 0.1562 0.5172 0.1682
Medie tensiune (1-110 kV exclusiv) 0.1562 0.4088 0.1323

Tariful CR 3 de tip monom cu rezervare diferenţiat pe 3 zone orare

Este avantajos dacă poate fi evitat consumul în orele de vârf şi dacă ponderea consumului de energie electrică este mutată în orele de noapte şi week-end.

Este compus din:

 • preţul de rezervare (lei/zi), care are rolul de a acoperi cheltuielile fixe;
 • un preţ al energiei electrice consumate în zona orelor de vârf, care se aplică consumului efectuat în sezonul de vară în intervalul 8.00 – 9.00 (1 aprilie - 30 septembrie) şi în sezonul de iarnă în intervalele 8.00 – 10.00 şi 19.00 – 22.00 (1 octombrie - 31 martie);
 • un preţ al energiei electrice consumate în zona orelor de gol care se aplică consumului efectuat în sezonul de vară în intervalul orar 0.00 – 08.00 şi 21.00 – 0.00 de vineri ora 21.00 până luni la ora 8.00 si în sezonul de iarnă în intervalul orar 0.00 – 08.00 şi 21.00 – 0.00 de vineri ora 22.00 până luni la ora 8.00;
 • un preţ al energiei electrice consumate în zona normală, vara în intervalul orar 9.00 – 21.00 şi sezonul de iarnă, între orele 10.00 – 19.00.
Preţuri pe componente ale tarifului
Nivel tensiune Preţ rezervare (lei/zi) Preţ energie în zona de vârf (lei/kWh) Preţ energie în zona normală (lei/kWh) Preţ energie în zona de gol (lei/kWh)
Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv) 0.1562 0.7336 0.4088 0.1924
Medie tensiune (1-110 kV exclusiv) 0.1562 0.5773 0.3247 0.1443

Tariful CTP de tip monon

 • Este destinat consumatorilor casnici racordaţi la joasă tensiune şi este diferenţiat pe trei tranşe de putere contractată (cel mult 3 kW, între 3 şi 6 kW şi peste 6 kW);
 • Este avantajos acelor consumatori casnici care îşi echilibrează consumul de energie electrică fară a depăşi puterea contractată.
 • Depăşirea puterii contractate conduce la deconectarea clientului prin declanşarea întrerupatorului automat, reglat la valoarea sarcinii corespunzătoare puterii solicitate.
 • Reconectarea se efectuează de către consumator şi este condiţionata de descărcarea surplusului de sarcină din instalaţia de alimentare.
 • Tariful se compune din două componente: Preţul energiei consumate în perioada de facturare (lei/kW) şi pretul pentru rezervare (lei/zi)
Preţuri pe componente ale tarifului, pentru tranşa de putere maximă
Nivel tensiune până la 3 kW inclusiv între 3-6 kW peste 6 kW
Preţ rezervare (lei/zi) Preţ energie (lei/kW) Preţ rezervare (lei/zi) Preţ energie (lei/kW) Preţ rezervare (lei/zi) Preţ energie (lei/kW)
Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv) 0.1562 0.2645 0.3368 0.2645 0.5051 0.2645

Contribuţie pentru cogenerarea de înaltă eficienţă

Contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi modul de colectare a acesteia sunt stabilite în Ordinele ANRE nr.9/2011 şi nr.12/2009, valabile de la 1 aprilie 2011. Conform prevederilor legale în vigoare, furnizorul de energie electrică are obligativitatea colectării acestei contribuţii pentru consumatorii săi. Contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă este de 0,0185 lei/kWh, exclusiv TVA, se aplică la cantitatea totală de energie consumată şi se evidenţiază separat pe factură.

Schimbarea tarifului

Pentru a schimba tariful depune o cerere scrisă la Centru de Relaţii Clienţi de care aparţii

Schimbarea tarifului este permisă în următoarele cazuri:

 • după 12 luni calendaristice de la ultima schimbare, cu excepţia consumatorilor casnici care optează sa treacă la tarif social sau trebuie să treacă de la tarif social la un alt tarif în conditiile reglementărilor în vigoare;
 • la apariţia unor noi tipuri de tarife, chiar dacă de la ultima schimbare nu au trecut 12 luni calendaristice;
 • la desfiinţarea tarifului aplicat consumatorului.
Share on Google Plus

About mine

  Blogger Comment
  Facebook Comment

0 comments:

Trimiteți un comentariu